Medzinárodná konferencia a výstava venovaná betónu

Už viac než 20 rokov zásobuje CPI profesionálov z oblasti betónového priemyslu po celom svete aktuálnymi technickými informáciami a novinkami – a to z každého kúta sveta. Projekt CPI vznikol na základe potreby chopiť sa príležitostí a výziev v rámci globalizácie v betónovom priemysle.

Keďže dopyt po informáciách a technológii narastal, CPI začalo v roku 2005 organizovať konferencie ICCX v rozvíjajúcich sa oblastiach sveta. V súčasnosti je CPI organizátorom konferencií ICCX po celom svete. Ochranná známka ICCX je jedinečnou kombináciou konferencie a obchodnej výstavy, ktorá zahŕňa všetky aspekty modernej výroby a technológie betónu. Tento formát ponúka dodávateľom pre betónový priemysel príležitosť osobne sa stretnúť s rozhodujúcimi osobami v technickej oblasti.

V priebehu niekoľkých uplynulých rokov vytvorili rozhodujúce osoby z konferencií ICCX udalosť, ktorú nemožno obísť!

Wordmap March2020 

ICCX Middle East ICCX Central Europe ICCX Russia