ossa poland

Ponowny wzrost liczby uczestników

ICCX Central Europe umacnia swoją pozycję


2. edycja ICCX Central Europe, która w dniach 8 – 10 lutego ponownie odbyła się w polskiej Ossie gładko nawiązała do sukcesu pierwszej edycji, którą zorganizowano rok wcześniej. Konferencja ponownie odbyła się w Centrum Kongresowym Hotel & Spa Ossa, analogicznie jak zorganizowane wcześniej przez CPI worldwide kongresy ZBI w 2014 i 2015 r. Podczas gdy kongresy ZBI były jeszcze nastawione wyłącznie na rynek polski, konferencja ICCX Central Europe przekroczyła granice kraju, kierując swoją ofertę do wszystkich państw w Europie Środkowej. I tak w imprezie ponownie wzięło udział wiele osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji zakupowych w firmach z Polski i sąsiadujących z nią krajów. Przy liczbie uczestników wynoszącej prawie 600 osób, czyli wzroście liczby uczestników o 6%, można uznać, że ICCX Central Europe posiada już ugruntowaną pozycję na rynku.

Oficjalne otwarcie dwudniowej ICCX Central Europe miało miejsce 8 lutego 2017 r. Na uczestników ponownie czekała konferencja z udziałem renomowanych referentów z licznych krajów, a także towarzyszące jej targi branżowe.

Program konferencji z udziałem zagranicznych ekspertów
Program dwudniowej konferencji był tradycyjnie podzielony na cztery bloki tematyczne. Dzięki tłumaczeniom symultanicznym, prezentacji można było wysłuchać w języku angielskim, polskim i rosyjskim. Prezentacje były też jednocześnie wyświetlane na dwóch ekranach – w języku polskim i angielskim. Program konferencji dopasowano specjalnie do potrzeb krajów Europy Środkowej, w szczególności Polski i państw z nią sąsiadujących. Organizatorom ICCX Central Europe udało się zaprosić ekspertów z wielu krajów europejskich, RPA i USA. Wybór referentów okazał się niezwykle trafny, co potwierdziły wypowiedzi uczestników.

The conference programme was specially tailored to the Central European region, in particular Poland and its neighbouring countries. The organisers of the ICCX Central Europe were able to engage experts from several European countries, South Africa and the USA as speakers and they proved to be good choices, as the participants favourably remarked.

Międzynarodowa wystawa branżowa
Konferencji ICCX Central Europe 2017 towarzyszyła całkowicie wysprzedana wystawa branżowa licząca ponad 100 stoisk. W ramach wystawy, międzynarodowi dostawcy branży betonowej mogli zaprezentować zwiedzającym swoje najnowsze rozwiązania i produkty.

Centrum kostki brukowej i drobnowymiarowych elementów betonowych Centrum kostki brukowej i drobnowymiarowych elementów betonowych, nowy element ICCX Central Europe, spotkał się z uznaniem i bardzo dobrym przyjęciem ze strony gości z branży. W tym specjalnie wydzielonym obszarze targów, wszystko skupiało się wokół tematyki wyrobów betonowych – od klasycznej kostki brukowej, aż po elementy produkowane z wykorzystaniem mieszanki betonowej o konsystencji ciekłej.

Wieczorny bankiet ICCX Central Europe
Dużym zainteresowaniem ponownie cieszył się bankiet zorganizowany w restauracji Starówka w Centrum Kongresowym Hotel & Spa Ossa wieczorem pierwszego dnia konferencji. Niezobowiązująca atmosfera wspólnej kolacji, była doskonałą okazją do dalszej wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów. O oprawę muzyczną wieczoru zadbał zespół grający na żywo i DJ.

Kurs techniczny 10 lutego 2017 r.
Kolejną nowością podczas ICCX Central Europe był trwający pół dnia kurs techniczny, który odbył się po dwudniowej konferencji połączonej z targami. Ten dodatkowy element imprezy już od lat bardzo dobrze sprawdza się podczas ICCX Russia i spotkał się też z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników ICCX Central Europe.

Kurs poprowadził pan mgr inż. Eugen Weber z niemieckiego stowarzyszenia Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Baden-Württemberg. Uczestnicy kursu skorzystali z ogromnego doświadczenia pana Webera w dziedzinie rzeczoznawstwa. Po wstępie teoretycznym, pan Weber przedstawił słuchaczom wady prefabrykowanych elementów betonowych, jakimi zajmuje się jako rzeczoznawca. Szczegółowo omówił przyczyny powstałych uszkodzeń i przedstawił rozwiązania, które pozwalają ich uniknąć.

ICCX Central Europe 2018
W przyszłym roku ponownie odbędzie się konferencja ICCX Central Europe w Polsce. Termin konferencji wyznaczono na 14 – 16 lutego 2018 r., a jako miejsce ponownie wybrano Centrum Kongresowe Hotel & Spa Ossa.

 

ICCXCentralEurope 2018

 

PARTNER

logo arcen