ICCX Central Europe 2018 - Conference program

14 - 16 February 2018, Ossa, Polsko

14.02 - Technologie betonu / hotové betonové směsi |   ( Simultaneous translation )

 10:00 - 10:30 Joost Walraven nl Nizozemí Samozhutnitelný beton vyztužený ocelovými vlákny
 10:30 - 11:00 Bogusław Lasek pl Polsko Betonové silnice a další podlahové povrchy
 11:00 - 11:30  Grażyna Bundyra-Oracz pl Polsko Hotové betonové směsi podle normy PN-EN 206 – Národní osvědčení o shodě zkoušek materiálů
 11:30 - 12:00 Krzysztof Kuniczuk pl Polsko Architektonický beton – od speci kace po vyhotovení
12:00 - 15:00 Lunch

14.02 - Betonové trubky a šachty |   ( Simultaneous translation )

 15:00 - 15:30 Albert de la Fuente es Španělsko Plastová vlákna ve výrobě betonových trubek
 15:30 - 16:00 Rolf Lohse de Německo Odvodňovací systémy vyro- bené z betonu vyztuženého ocelovými vlákny – požadav- ky na výrobu a uvedení na trh
19:00 Večeře ICCX Dinner Party

15.02 - Prefabrikované betonové prvky |   ( Simultaneous translation )

 10:00 - 10:30

Zsolt Kovacs

hu Maďarsko

Prefabrikované budovy ve střední Evropě: Zkušenosti z Maďarska a Rumunska
 10:30 - 11:00 BGK Nieruchomości pl Polsko

„Wohnung Plus“ – pokyny pro plánování a požadavky na prefabrikaci

 11:00 - 11:30 Marek Salamak pl Polsko BIM a projektová příprava v rámci průmyslu 4.0
 11:30 - 12:00 Volker Weidemann de Německo Plánování, výroba, montáž a marketing levného bydlení z betonových prefabrikátů
12:00 - 14:00 Lunch

15.02 - Betonové výrobky |   ( Simultaneous translation )

 14:00 - 14:30 Justus Lipowsky de Německo Optická kontrola kvality ve výrobě betonových bloků
 14:30 - 15:00 Joanna Skrzypek pl Polsko Nové trendy a směry ve výrobě betonových bloků
 15:00 - 15:30 Michael Gerwing de Německo Betonové výrobky s trojitou kontrolou
 15:30 - 16:00 Justus Lipowsky de Německo Nápady s přidanou hodnotou – inteligentní řešení pro stavební stroje

 

16.02 - Technický kurz, Christian Villmow |   ( Simultaneous translation )

 09:00 - 14:00 Kontrola kvality v betonárnách
Kvalita a cena jsou pro zákazníky nejdůležitější kritéria, co se týče nákupu betonových výrobků. Proto musí být cílem každého výrobce nabízet výrobky v kvalitě, která je na špičkové úrovni, při co nejnižších nákladech. Těchto cílů lze dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou k di- spozici vhodné konstrukce a procesy pro důležitý úkol kontroly kvality ve výrobním závodě. Za tímto účelem je kromě vytvoření potřebné organizace nutné rozpoznávat možné příčiny nedostatků v oblasti kvality a diskutovat o nich.
 
 

Christian VillmowBorn in 1974 • 1994-1996 Certified Masonry Training • 1996-2002 Civil Engineering Studies, Rostock University, Německo and Luleå Tekniska Universitet, Sweden • 2002-2004 Various activities in subsidiaries of HeidelbergCement AG • Since 2004, development and management of quality control in the concrete product production facilities of Lithonplus GmbH & Co. KG

Dipl.-Ing. Christian Villmow

Self-compacting steel fibre reinforced concrete

Self-compacting concrete has found its way into precast production industry since it’s introduction at the end of the previous century. Steel fibre reinforced self-compacting concrete is as well an interesting option to be explored. Adding fibres to a mixture influences its workability. However, a smart design of the mixture enables self-compacting properties even up to fibre contents of 140 kg/m3. This can be achieved for concrete’s with compressive strengths ranging from about 60 to 180 N/mm2 and fibres with lengths between about 15 and 60 mm. A point of attention is the fibre orientation, which depends on the flow direction of the concrete and as such depends on the casting process. This, however, can be also be used to optimize the properties of the hardened precast element.  

J.C. Walraven, Netherland

Roads and other private, public and commercial surfaces made from concrete

The constantly changing environment and increasing innovation pressure on project developers and architects when designing and engineering roads and other private, public and commercial surfaces are factors that call for the use of new material solutions. The solutions offered by Lafarge in Polsko provide an answer to the requirements in the areas of durability, aesthetics, usability value, and adaptability when it comes to individual project prerequisites. Amongst these solutions, there are concretes for high-speed, long distance road surfaces boasting high usability and durability parameters, concretes for parking facilities and other private, public, and commercial surfaces, concretes for green areas, bicycle ways, and skate parks. We are using our technological know-how in the area of material properties to effectively support investments in projects of this nature. This entails that we will be actively participating in the entire investment process, ranging from the initial project concept to its ultimate construction and execution stages including all architectural management. The technological solutions offered for these tasks, including relevant examples for project support and execution will be elaborately presented at the ICCX.  

Bogusław Lasek, Polsko

Readymix concrete acc. to PN-EN 206 – National certificate of conformity for material testing

The year 2017 will bring about a number of changes for the manufacturers of readymix concretes, changes that are based on modifications in legal provisions. These new provisions will demand that manufacturers will have a documented and, in the case of core concrete, also certified system for the in-house quality control of their production facilities. This presentation will take a look at the most important modifications in applicable legal provisions with particular consideration of the requirements imposed on manufacturers. Furthermore, the presentation will include an analysis of the required documents that will have to accompany a building material, i. e. a performance declaration and information regarding material identification tags. For products that come under the national rating and verification system of performance stability class 2+, it has been determined that such products should have a national certificate of conformity, i. e., a document of control, for the relevant production facility.

Grażyna Bundyra-Oracz, Polsko

Architectural concrete - from specification to execution

The growing interest in architectural concrete in Polsko, which we have observed in the past few years, means that more and more architects and investors want to use this product in their projects. The recently published information about completed and successful construction projects in which architectural concrete was the leading material also confirms that there are more and more investments where concrete as construction material is decisive as far as the visual perception of a building is concerned. The universality of the application of architectural concrete is also confirmed by the fact that the already designed museums or museums being under construction in Warsaw and its vicinity will be basically made of architectural concrete.

Krzysztof Kuniczuk, Polsko

Fibre reinforced precast concrete pipes

The use of fibre reinforced concrete (FRC) has proven to be attractive for sewerage concrete pipes (CPs) from both a technical and an economic point of view. This is particularly true for internal diameters ranging from 300 to 1,000 mm. Fortunately, the EN 1916:2002 standard already regulates the use of steel fibre reinforced concrete (SFRC) for CPs. Polypropylene fibres, however, have not yet been contemplated, although their use could also be an interesting alternative for pipes exposed to very aggressive environments.
The objective of this research is twofold: (1) to propose and calibrate, by means of three edge bearing test results, a formula to design FRCPs valid for both types of fibres; (2) to compare, from the sustainability point of view (economic, environmental and social), several alternatives of reinforcement (steel bars, steel and polypropylene fibres) for pipes with diameters up to 1,000 mm and different strength classes.

Albert de la Fuente Antequera, Spain

It’s the structure that counts: Sewerage systems made from steel reinforced concrete – engineering and manufacturing challenges and market introduction

To meet the challenge of sedimentation of solid particles in wastewater, structural elements in the bottoms of sewers and gravity pipelines have been found to be effective. In a research project carried out by IAB Weimar gGmbH, scientists have now succeeded in developing such elements and integrating them in DN 300 slot channels made from steel reinforced concrete used for zones with severe (D400) and even extremely severe (F900) burdens. The results of comprehensive investigations on flow and sedimentation behaviour carried out in the IAB test lab have shown that structured sewer channels, in comparison to smooth channels, have positive effects on the clearing behaviour even at low volume flow rates (~ 25 % of max work load).

 

Rolf Lohse, Německo

Precast Buildings in Central Europe: Experiences from Hungary and Romania

After the fall of the communist system in the Central European countries (among others in Hungary and Romania) the precast concrete industry, that had been characterized by the mass production of functional, but less attractive buildings, took a turn. Beside the long span hall frame structures the residential usage of the precast elements became more and more important. The challenges of the building industry, e.g. the lack of human labor force could be solved by the development of new materials and structural systems. Among others these circumstances change the features of this branch.

Zsolt Kovacs, Hungary

Role of modern construction technology in the implementation of the National Homes Programme

 

BGK Nieruchomości S.A. is a subsidiary of Bank Gospodarstwa Krajowego, whose task is to support the economic development of the country and improve the quality of life of Poles. BGK Nieruchomości S.A. reinforces the potential of the nationwide housing market by implementing investments that are important to local communities. Our mission is to increase the availability of rental housing, also for less privileged families. We operate on a commercial basis without involving taxpayers.

Housing for Development is a program that includes construction of affordable housing for rent, with access to future ownership rights. Residential investments are carried out on a market basis, on real estate currently owned by local government units and private investors, with the use of funding from a fund managed by BGK Nieruchomości S.A.

BGK Nieruchomości S.A., Polsko

BIM in civil engineering in the context of Industry 4.0 trend

Witnessing vast changes that occur in the global construction industry as a result of the development of BIM (Building Information Modelling) digital tools, it is important to notice the influence of this process on the labour market in construction. Modern technology entering the construction industry, that is 3D-print, the virtual and augmented reality, Internet of Things, remotely controlled or autonomous construction machines, or even cloud processing, require new skills of the employees. This refers to all participants of the construction process, and not only the designers, as it used to be in the 90s of the 20th century when CAD technologies were being introduced. More importantly, practically all those technologies are based on the BIM model to a greater or lesser extent. And similarly to how the sudden and violent computerization in the last century started an expansion era of the IT professions, in the coming years the BIM revolution will affect similar changes in the construction industry.

Marek Salamak, Polsko

Planning, production, assembly, and marketing of low-price precast housing

In the era of digitalized 3 D planning, construction with the liquid artificial stone known as ”concrete“ offers totally new opportunities for substantially simplifying traditional and usually cumbersome processes and conditions prevailing on construction sites. Industrially prefabricated components will force everyone involved in the construction process to carry out planning procedures that are detailed and to integrate all required workmanship and operations at an early stage even before the first foundation has been cast. Today, the opportunities of 3 D visualization employed in the planning stage surpasses all hitherto known frontiers and permits the production of precast elements comprising a wide range of installations and inserts. The applicable rule of thumb is rather simple: the earlier and more detailed all workmanship and operations are included already in the planning stage, the better the return on investment, without any need of compromise in terms of high-end, sound, solid, and monolithic construction. Holistic serially produced precast components, roofs, windows, prearranged and preassembled installations at an early stage are the trendsetters for today’s activities in modern construction businesses.

Volker Weidemann, Německo

Optical Quality Control in Concrete Block Production

Concrete blocks are nowadays no longer simply square, grey and practical. A transformation has taken place. On streets and precincts as well as in public and private spaces, concrete blocks welcome us with a fullness of shapes, colours and surface structures. The concrete products employed within these environments are manufactured, handled and palletised in fully automated concrete production facilities. Human input is mostly limited to process and quality monitoring

Justus Lipowsky, Německo

Design thinking - a contemporary method of creating paving products

The dynamic development of spatial and urban planning, as well as increased requirements in the paving product segment in the public and private investment sector forces the producers of concrete materials to prepare new and more creative product offers. Conscious clients expect aesthetic and functional products, but above all products that meet all technical requirements. The modern method for developing innovative products -DESIGN THINKING - allows to provide customers with exactly this kind of solutions. This innovative approach to the creation and implementation of products has been invented at Stanford University in California. The first promoter of the design thinking idea was David M. Kally, the author of IDEO - a leading organization of innovative products. DESIGN THINKING has become a commercially applied tool and the rapid expansion of new thinking into the areas of global business pushed David Kally to set up the Institute of Design at Stanford University. This interdisciplinary design center implements tasks and strategies for many industries and institutions worldwide. A promoter of this method in Europe is the HPI School of DESIGN THINKING in Potsdam.

Joanna Skrzypek, Polsko

Concrete pavers with triple protection

The production of concrete pavers as a mass product with consistently high quality requires manufacturers to adopt efficient technologies and quality assurance strategies. Pricing pressures in a competitive industry can best be met with innovative technology coupled with a perfect understanding of clients’ requirements. The German company Gerwing developed a new concrete product with superior aesthetics and durability properties. Manufacturing tech - nology and marketing strategies for this successful product will be introduced.

Michael_Gerwing, Německo

Ideas with Added Value – Intelligent Solutions for Construction Material Machines

A wide range of processes and production machinery exists for manufacturing construction materials. Their technological level has attained a high standard in industrial countries so that fundamental innovations seldom occur. However, improving or advancing established manufacturing processes by means of innovative (partial) solutions can offer benefits for construction material manufacturers, such as for example:
  • § A more cost-effective production process
  • § Improved product quality
  • § Enhanced environmental behaviour
IAB Weimar gGmbH, in close cooperation with partners from industry, is working on new solutions to be integrated into existing manufacturing procedures and is bringing them to application maturity.

Justus Lipowsky, Německo