International Concrete Conference & Exhibition

Již přes 20 let poskytuje CPI odborníkům v oblasti betonu aktuální technické informace a novinky z celého světa. Organizace CPI byla založena, aby řešila potřeby a výzvy vyplývající z globalizace trhu s betonem.

Jak rostla poptávka po informacích a technologii, organizace CPI začala v roce 2005 pořádat konferenci ICCX v rozvíjejících se částech světa. Dnes se konference ICCX konají všude ve světě. Hlavní výhodou ICCX je unikátní kombinace konference a prodejní výstavy, která pokrývá všechny aspekty moderní výroby a technologie betonu. Tento formát poskytuje dodavatelům v oblasti betonu příležitost osobně se setkat s důležitými osobami (decision makery) v odborném prostředí.

Díky tomu se z konferencí ICCX staly za poslední roky události, na kterých musíte být!

worldmap 17062019 

ME SE WE CE R